Logo Universiteit Utrecht

Wiskunde in Teams

Nieuws

Winnaars OnderbouwWiskundeDag 2019 bekend

Voor de OnderbouwWiskundeDag 2019 is leerlingen uit klas 3 havo-vwo gevraagd om een parkeergarage te ontwerpen onder een nog te bouwen appartementcomplex.

Vanzelfsprekend moet het ontwerp van de parkeergarage aan bepaalde voorwaarden voldoen: er moet voldoende ruimte zijn om te parkeren en om elkaar te passeren; er moeten plaatsen komen voor auto’s, motoren, auto’s van gehandicapten, laadpunten voor elektrische auto’s. De helling naar de parkeergarage moet niet te steil zijn; er moet een trappenhuis in, en een lift. Om aan al deze randvoorwaarden te voldoen voeren de teams van leerlingen een aantal deelonderzoeken uit, naar de draaicirkel van een auto, naar de steilheid van een helling, naar de grootte van een trappenhuis.

De resultaten leveren uiteindelijk een onderbouwd ontwerp van een parkeergarage op.

Van de ingestuurde werkstukken zijn er twee in de prijzen gevallen: een team van het St. Michaëlcollege in Zaandam ontving de tweede prijs, en een team van het Emmauscollege in Rotterdam ontving de eerste prijs.

Het werkstuk van dat laatste team valt op doordat ieder deelonderzoek uitgebreid is opgezet: verschillende formaten auto’s

zijn onderzocht, alle keuzes zijn onderbouwd, met wetsartikelen en metingen. Om berekeningen te testen zijn er schaalmodellen van papier en karton gemaakt. In het deelonderzoek naar het trappenhuis zijn tevens de grootte van de op- en aantrede berekend.

Het rapport waarin dit allemaal gepresenteerd wordt is rijk geïllustreerd.

Het team dat tweede is geworden heeft het uiteindelijke ontwerp gepresenteerd met behulp van 3D-software.

De prijzen zijn in de laatste weken van het schooljaar uitgereikt aan de verschillende teams, op de school zelf. De lokale pers heeft hiervan verslag gedaan.

In februari 2020 wordt de OnderbouwWiskundeDag weer georganiseerd, voor alle leerlingen uit 3 havo-vwo.