Logo Universiteit Utrecht

Wiskunde in Teams

Vmbo-pilot

VMBO-pilot

Op dit moment richt geen van onze evenementen zich op leerlingen van het vmbo. Hiervoor is een pilot in ontwikkeling.

In samenwerking met ervaren vmbo-docenten zal er geëxperimenteerd worden met een variant van de opdracht van de OnderbouwWiskundeDag voor het vmbo.

Een eerste stap hiertoe is gezet door de organisatie van een ELWIER-zomerstudiedag in 2018, waarbij een aantal docenten uit het vmbo meedacht over de voorwaarden waaraan zo’n opdracht moet voldoen.

In het voorjaar van 2019 zal een afvaardiging van de OnderbouwWiskundeDag-commissie in samenwerking met docenten die een vmbo-pilot op hun school willen houden, een bestaande OnderbouwWiskundeDag-opdracht aanpassen voor de doelgroep. Dit zal in ieder geval gaan plaatsvinden op het Carmelcollege in Emmen.

Heeft u interesse in deelname aan een vmbo-dag? Neem dan contact op met Dédé de Haan, d.dehaan@uu.nl.