Wiskunde in Teams

OnderbouwWiskundeDag

Opdrachten

De OnderbouwWiskundeDag is een competitie voor leerlingen uit 3 havo/vwo. Leerlingen werken in teams van 3 of 4 de hele dag aan een ‘grote’ wiskundige (denk)opdracht waarin probleemoplossen centraal staat. Het gebruik van boeken en computers is toegestaan. Inhoudelijk sluit deze opdracht (voor zover mogelijk) aan bij de nieuwe doelen voor de onderbouw en de denkactiviteiten van cTWO.

De OnderbouwWiskundeDag bestaat uit een wedstrijddag op een woensdag begin/half februari met daaropvolgend een prijsuitreiking voor de beste teams.

Hier is meer informatie over de regels voor deelname aan de wedstrijd te vinden.

WiT wordt gesponsord door:

logo Texas Instruments