Wiskunde in Teams

Over ons

Freudenthal Instituut

Wiskunde in Teams wordt georganiseerd door het Freudenthal Instituut.

Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

Commissies

Voor ieder van de evenementen is er een commissie. De samenstelling van deze commissies is divers en bestaat onder andere uit wiskunde docenten, Universitaire Docenten en Hoogleraren (met een speciale interesse in wiskundeonderwijs). Lees hier wie de commissieleden zijn van de A-lympiade, de B-dag en de Onderbouwwiskundedag/VMBO-WiskundeDag.

De commissies ontwerpen de opdrachten, organiseren de evenementen en jureren de werkstukken. Bij het ontwerp van de opdrachten zorgen de commissies ervoor dat de opdracht een lage instap en een hoog plafond heeft, waardoor de opdracht voor iedere leerling haalbaar en uitdagend is.

Bij de opdracht staat Onderzoekend Leren centraal. Dit houdt in dat leerlingen een onderzoekende rol hebben en zelf actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. De leerlingen beginnen de dag met een aantal instapopdrachten om kennis te maken met het onderwerp. Na deze instapopdrachten gaan ze aan de slag met de eindopdracht. Deze eindopdracht heeft geen eenduidig antwoord en van leerlingen wordt verwacht dat ze zelf een strategie te kiezen en hun antwoord te beargumenteren. Om dit te doen moeten leerlingen gebruik maken van hun creativiteit, planmatig kunnen werken, hulpmiddelen gebruiken en samenwerken. Op de pagina leerlingen voorbereiden lees je meer over hoe je je leerlingen hierop kunt voorbereiden.

Bij de jurering van de werkstukken letten de commissies onder andere op de wiskundige correctijd, de creativiteit, de consistentie in de aannames, de samenhang van het totale verhaal en de onderbouwing van de gemaakte keuzes.