Wiskunde in Teams

Grote RekenDag (Basisonderwijs)

De Grote RekenDag (Basisonderwijs)

Tijdens de Grote Rekendag werken basisschoolleerlingen (groep 1-8) een woensdagochtend (ca. 8.30-12.00 uur) in hun eigen groep aan een rekenwiskunde thema van dat jaar. De dag begint met een schoolbrede opening, waarbij alle leerlingen actief deelnemen. De leerlingen werken gedurende het thema niet alleen aan losse sommen, maar ze gaan al onderzoekend te werk met rekenwiskundige problemen en contexten. De dag is zo opgebouwd dat aan de hand van een paar kleinere opdrachten uiteindelijk een groter product wordt neergezet door de leerlingen. De leerlingen werken in heterogene groepjes samen binnen hun bouw, waardoor ieder kind inbreng kan hebben in het geheel.

Meer informatie kunt u vinden op:

English

During the Big Mathematics Day, primary school students (groups 1-8) work on a Wednesday morning (around 8.30-12.00h) in their own group on an arithmetic theme for that year. The day starts with a school-wide opening, in which all students actively participate. The students not only work on individual sums during the theme, but they also investigate mathematical problems and contexts (based on inquiry-based learning). The day is structured in such a way that, based on a few smaller assignments, a larger product is ultimately put down by the students. The students work together in heterogeneous groups within their construction, so that every child can contribute to the whole.