Wiskunde in Teams

Vmbo-wiskundedag

VMBO

Op dit moment richt geen van onze evenementen zich specifiek op leerlingen van het vmbo.

In 2018 hebben we op ELWIER-zomerstudiedag met een aantal docenten uit het vmbo besproken of de opdracht voor de OnderbouwWiskundeDag ook geschikt zou zijn voor het vmbo, en hoe/of de opdracht dan aangepast zou moeten worden. Eén van de conclusies was dat de opdracht van de OWD meestal in onaangepaste vorm geschikt zou zijn voor vmbo-gt.

In schooljaar 2020-2021 heeft de eerste pilot van een vmbo-wiskundedag plaatsgevonden, op RSG Magister Alvinus in Sneek. Twee teams uit klas 3 vmbo-gt maakten de opdracht van de OnderbouwWiskundeDag. Op school werd het de Wiskunde Doe Dag genoemd.

We zullen in Euclides nog verslag doen van deze succesvolle dag in Sneek.

Heeft u interesse in deelname aan een vmbo-wiskundedag? Neem dan contact op met Dédé de Haan, d.dehaan@uu.nl.