Wiskunde in Teams

VMBO-WiskundeDag

VMBO-WiskundeDag

De VMBO-WiskundeDag is een competitie voor leerlingen uit 3 vmbo-gt. Leerlingen werken in teams van 3 of 4 de hele dag aan een ‘grote’ wiskundige (denk&doe)opdracht waarin probleemoplossen centraal staat. Het gebruik van boeken en computers is toegestaan. De VMBO-WiskundeDag is ontstaan vanuit de OnderbouwWiskundeDag: de competitie voor leerlingen uit 3 havo-vwo, op basis van dezelfde context. De opdrachten voor de VMBO-WiskundeDag kunnen iets verschillen van die van de OnderbouwWiskundeDag; daarom hebben beide doelgroepen ook hun eigen competitie.

De VMBO-WiskundeDag bestaat uit een wedstrijddag op een woensdag begin/half februari (dezelfde dag als de OnderbouwWiskundeDag) met daaropvolgend een prijsuitreiking voor de beste teams.

Geschiedenis van de VMBO-WiskundeDag

In 2018 hebben we op ELWIER-zomerstudiedag met een aantal docenten uit het vmbo besproken of de opdracht voor de OnderbouwWiskundeDag ook geschikt zou zijn voor het vmbo, en hoe/of de opdracht dan aangepast zou moeten worden. Eén van de conclusies was dat de opdracht van de OWD meestal in onaangepaste vorm geschikt zou zijn voor vmbo-gt.

In schooljaar 2020-2021 heeft de eerste pilot van een vmbo-wiskundedag plaatsgevonden, op RSG Magister Alvinus in Sneek. Twee teams uit klas 3 vmbo-gt maakten de opdracht van de OnderbouwWiskundeDag. Op school werd het de Wiskunde Doe Dag genoemd.

Sinds schooljaar 2021-2022 organiseren we dan ook op dezelfde dag de OnderbouwWiskundeDag en de VMBO-WiskundeDag, op basis van dezelfde opdracht, die indien nodig enigszins aangepast is voor vmbo-gt.