Wiskunde in Teams

VMBO-WiskundeDag

VMBO-WiskundeDag

De VMBO-WiskundeDag is een competitie voor leerlingen uit 3 vmbo-gt. Leerlingen werken in teams van 3 of 4 de hele dag aan een ‘grote’ wiskundige (denk&doe)opdracht waarin probleemoplossen centraal staat. Het gebruik van boeken en computers is toegestaan. De VMBO-WiskundeDag is ontstaan vanuit de OnderbouwWiskundeDag: de competitie voor leerlingen uit 3 havo-vwo, op basis van dezelfde context. De opdrachten voor de VMBO-WiskundeDag kunnen iets verschillen van die van de OnderbouwWiskundeDag; daarom hebben beide doelgroepen ook hun eigen competitie.

De VMBO-WiskundeDag bestaat uit een wedstrijddag op een woensdag begin/half februari (dezelfde dag als de OnderbouwWiskundeDag) met daaropvolgend een prijsuitreiking voor de beste teams.

Hier is meer informatie over de regels voor deelname aan de wedstrijd te vinden.

Geschiedenis van de VMBO-WiskundeDag

In 2018 hebben we op ELWIER-zomerstudiedag met een aantal docenten uit het vmbo besproken of de opdracht voor de OnderbouwWiskundeDag ook geschikt zou zijn voor het vmbo, en hoe/of de opdracht dan aangepast zou moeten worden. Eén van de conclusies was dat de opdracht van de OWD meestal in onaangepaste vorm geschikt zou zijn voor vmbo-gt.

In schooljaar 2020-2021 heeft de eerste pilot van een vmbo-wiskundedag plaatsgevonden, op RSG Magister Alvinus in Sneek. Twee teams uit klas 3 vmbo-gt maakten de opdracht van de OnderbouwWiskundeDag. Op school werd het de Wiskunde Doe Dag genoemd.

Sinds schooljaar 2021-2022 organiseren we dan ook op dezelfde dag de OnderbouwWiskundeDag en de VMBO-WiskundeDag, op basis van dezelfde opdracht, die indien nodig enigszins aangepast is voor vmbo-gt.