Wiskunde in Teams

Opdrachten

Ieder jaar worden er voor de OnderbouwWiskundeDag, de Wiskunde A-lympiade en de Wiskunde B-dag nieuwe opdrachten gemaakt. Deze opdrachten worden gemaakt door de commissies van de evenementen. Bij het ontwerp van de opdrachten zorgen de commissies ervoor dat de opdracht een lage instap en een hoog plafond heeft, waardoor de opdracht voor iedere leerling haalbaar en uitdagend is.

Bij de opdracht staat Onderzoekend Leren centraal. Dit houdt in dat leerlingen een onderzoekende rol hebben en zelf actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. De leerlingen beginnen de dag met een aantal instapopdrachten om kennis te maken met het onderwerp. Na deze instapopdrachten gaan ze aan de slag met de eindopdracht. Deze eindopdracht heeft geen eenduidig antwoord en van leerlingen wordt verwacht dat ze zelf een strategie te kiezen en hun antwoord beargumenteren. Om dit te doen moeten leerlingen gebruik maken van hun creativiteit, planmatig kunnen werken, hulpmiddelen gebruiken en samenwerken.

Neem hier een kijkje in opdrachten van de OnderbouwWiskundeDag, de Wiskunde A-lympiade en de Wiskunde B-dag.