Wiskunde in Teams

Winnaars Wiskunde B-dag 2021

Op donder­dag 24 maart 2022 vond de prijs­uitrei­king van de wiskun­de B-dag editie 2021 plaats. Uit de vele excel­len­te inzen­din­gen werd een top acht van teams geselec­teerd. Deze teams werden in het acade­miege­bouw van de Univer­si­teit Utrecht een middag­je in het zonne­tje gezet.

Veel­vlak­ken
De op­dracht ging in deze editie over meetkun­de op veel­vlak­ken. Waar in het platte vlak de kortste afstand tussen twee punten simpel­weg wordt gereali­seerd langs het lijn­stuk tussen die punten, ligt dat op bijvoor­beeld een kubus ingewik­kel­der. Lijnen op een kubusop­per­vlak zijn lijnen die bij de ribben recht­door gaan als je de kubus open­vouwt. Op die manier is niet elke lijn tussen twee punten ook de kortste verbin­ding. Ook met de hoeken­som van een drie­hoek op een kubusop­per­vlak is iets vreemds aan de hand: die is niet altijd gelijk aan 180°. Genoeg interessant gegevens voor een onderzoek!
Voorafgaand aan de prijs­uitrei­king werd de op­dracht nog eens goed bespro­ken. Daarna volgde een lezing over verwar­ren­de wiskun­de door Vincent van der Noort.

Uitein­de­lijk werd het juryrap­port voorge­le­zen en deze top-drie gepre­sen­teerd:

  1. Stede­lijk gymnasi­um Nijme­gen: Sam Ruijs, Teine Hasper, Bart Bloem­saat en Imar Laheij
  2. Montaig­ne Lyceum Den Haag: Tijs Korver, Jochem van Paridon, Yorick Schrä­der en Sjoerd van Velzen
  3. Augusti­nia­num Eindho­ven: Stef Mohnen, Victor Souljé en Tycho van der Vleuten

De middag werd afgeslo­ten met een feeste­lij­ke borrel en een diner.