Wiskunde in Teams

Wiskunde B-dag

Opdrachten

De Wiskunde B-dag is een competitie voor leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo, die wiskunde B in hun pakket hebben. Leerlingen werken in teams van 3 of 4 de hele dag aan een wiskundig probleem. Het gebruik van boeken en computers is toegestaan. Het probleem heeft vaak een technische of wetenschappelijke context. De nadruk ligt op de te gebruiken wiskunde, maar er wordt zeker ook een beroep gedaan op wiskundige creativiteit. Het vinden van patronen, kritisch beschouwen van modellen, logisch redeneren en argumenteren staan centraal in de opdracht.

De Wiskunde B-dag bestaat uit een wedstrijddag in november met daaropvolgend een prijsuitreiking voor de beste teams.

Voor het schrijven van het werkstuk is ook voorbereidend lesmateriaal ontwikkeld.

 

WiT wordt gesponsord door:

logo Texas Instruments