Wiskunde in Teams

Nakijken

Het nakijken van de ingeleverde werkstukken gebeurt in drie rondes. De meeste docenten kost dit in totaal zo ongeveer 10-15 uur.

Ronde 1

Docenten kijken de werkstukken van hun eigen leerlingen na waarna ze de beste 1 à 2 werkstukken inzenden. Voor de wiskunde A-lympiade en de Onderbouwwiskundedag is er bewust geen nakijkmodel. Door het open karakter van de opgaven zijn meerdere uitwerkingen goed. Het is bij het nakijken vooral van belang om te kijken naar de wiskundige correctheid, de creativiteit, de consistentie in de aannames, de samenhang van het totale verhaal en de onderbouwing van de gemaakte keuzes.

Veel scholen focussen zich in deze eerste ronde op het maken van een volgorde. Alle wiskundedocenten leggen hierbij de werkstukken op volgorde van slecht naar goed. Door deze volgordes naast elkaar te leggen komen ze vervolgens tot een cijfer en een keus voor de in te zenden werkstukken.

Ronde 2

Deelnemende scholen krijgen 5 à 6 werkstukken toegezonden van andere scholen. Deze werkstukken worden door de docenten op volgorde gelegd. De docenten hoeven de werkstukken geen cijfer te geven.

Ronde 3

De 10 beste werkstukken worden geselecteerd door de commissieleden van de evenementen.