Wiskunde in Teams

Wedstrijddag VMBO-WiskundeDag

De wedstrijd vindt jaarlijks plaats op een woensdag in februari op de school, onder verantwoording van de docent(e) die de teams heeft opgegeven. Op de wedstrijddag wordt ‘s ochtends om 9.00 uur de opdracht uitgereikt, waarna de teams tot 14.00 uur de tijd hebben om het werkstuk te voltooien. De docent(e) zendt hierna de beste werkstukken in voor plaatsing in de nationale top 10.

De meeste scholen organiseren de VMBO-WiskundeDag samen met de OnderbouwWiskundeDag voor 3 vmbo-gt/havo/vwo.  Vanzelfsprekend kunt u ook alleen met (een deel van) de leerlingen van 3 vmbo-gt deelnemen. Daarnaast is het mogelijk om de opdracht te gebruiken zonder deel te nemen aan de wedstrijd.  U dient zich wel in te schrijven om de opdracht te ontvangen.

Als u niet wilt deelnemen aan de wedstrijd, maar de opdracht bijvoorbeeld alleen als praktische opdracht wilt gebruiken, kunt u naar eigen inzicht handelen: op een andere datum (wel na de wedstrijddag); de teams meer tijdruimte geven (een week of een maand); het aantal leerlingen per team veranderen, etc.

Lees hier verder over de prijsuitreiking.