Wiskunde in Teams

Wedstrijddag Wiskunde B-dag

De wedstrijd vindt jaarlijks plaats op een vrijdag in november op de school, onder verantwoording van de docent(e) die de teams heeft opgegeven. Op deze dag wordt ‘s ochtends om 9.00 uur de opdracht uitgereikt, waarna de teams tot 16.00 uur de tijd hebben om het werkstuk te voltooien. De docent(e) zendt hierna de beste werkstukken in voor een plaats in de nationale top tien en de daaropvolgende prijsuitreiking.

De meeste scholen organiseren de Wiskunde B-dag schoolbreed, wat inhoudt dat alle leerlingen uit 5-HAVO en 5/6-VWO deelnemen. Dit is echter geen verplichting, de docent(e) kan ervoor kiezen de voorronde voor minder leerlingen te organiseren.

Daarnaast is het mogelijk om de opdracht te gebruiken zonder deel te nemen aan de wedstrijd.  U dient zich wel in te schrijven om de opdracht te ontvangen.

Als u niet wilt deelnemen aan de wedstrijd, maar de opdracht bijvoorbeeld alleen als praktische opdracht wilt gebruiken, kunt u naar eigen inzicht handelen: op een andere datum (wel na de wedstrijddag); de teams meer tijdruimte geven (een week of een maand); het aantal leerlingen per team veranderen, etc.