Wiskunde in Teams

Leerlingen voorbereiden

De opdrachten van Wiskunde in Teams zijn voor veel leerlingen iets heel anders dan wat zij in de wiskundeles gewend zijn. Daarom kan het wel handig zijn om een paar zaken van te voren aan ze uit te leggen. Deze zaken staan ook beschreven op de inleidende pagina van de opdracht, maar in de praktijk wordt deze vaak over het hoofd gezien.

Het blijkt de prestaties van leerlingen ten goede te komen wanneer zij weten wat er van hen verwacht wordt. Benadruk dus dat het niet gaat om het vinden van het ‘goede antwoord’. De opdrachten worden bewust zo ontworpen dat er geen eenduidig antwoord is. De leerlingen dienen dus verschillende oplossingen te proberen, en in hun verslaglegging draait het er om dat ze een analyse uitvoeren van deze pogingen. Wat werkte niet, wat werkte wel en wat is daarom volgens hen de beste oplossing?

Om dit te benadrukken kan het handig zijn om wat voorbeelden te gebruiken van eerdere opgaven. Deze zijn hier te vinden.

Voor de Wiskunde B-dag is ook voorbereidend lesmateriaal ontwikkeld.