Wiskunde in Teams

Winnaars OnderbouwWiskundeDag 2019-2020

Tijdens de OnderbouwWiskundeDag gingen leerlingen dit jaar hun wijk in om oplossingen te vinden voor de opwarming van de aarde, met als concrete vraag: Hoe bouw je in de wijk 200 aantrekkelijke nieuwe woningen voor gezinnen, en zorg je er tegelijkertijd voor dat de wijk groen blijft en het “hitte-eiland effect” zo klein mogelijk wordt?

Leuke variant was dat de leerlingen dit jaar een ‘promotie-filmpje’ moesten maken waarin ze aan de opdrachtgever (de gemeente) duidelijk maken waar je de woningen bouwt en welke maatregelen je neemt om te zorgen dat het een groene wijk wordt.

De eerste prijs ging naar de leerlingen van het St. Michael College te Zaandam, die een helder filmpje hebben geleverd: eenvoudig, edoch doeltreffend, waarbij aan de hand van de plattegrond uitleg wordt gegeven. Deze uitleg is volledig: er is schaduw van nieuwe appartementencomplexen, er zijn groene daken, er is rekening gehouden met de windrichting; ook wordt toegelicht hoe de daling van de temperatuur op ieder meetpunt in de wijk tot stand komt.