Wiskunde in Teams

Wedstrijddag OnderbouwWiskundeDag

De wedstrijd vindt jaarlijks plaats op een woensdag in februari op de school, onder verantwoording van de docent(e) die de teams heeft opgegeven. Op de wedstrijddag wordt ‘s ochtends om 9.00 uur de opdracht uitgereikt, waarna de teams tot 14.00 uur de tijd hebben om het werkstuk te voltooien. De docent(e) zendt hierna de beste werkstukken in voor plaatsing in de nationale top 10.

De meeste scholen organiseren de OnderbouwWiskundeDag voor een selectie van de leerlingen. Het is echter ook zeker mogelijk om de dag voor alle leerlingen die in 3 havo/vwo zitten te organiseren. Door het karakter van de opdracht is deze geschikt voor alle leerlingen uit 3 havo/vwo, ongeacht hun prestatieniveau.
U kunt de OnderbouwWiskundeDag tevens combineren met de VMBO-WiskundeDag: dezelfde opdracht, maar dan voor 3 vmbo-gt.

Daarnaast is het mogelijk om de opdracht te gebruiken zonder deel te nemen aan de wedstrijd.  U dient zich wel in te schrijven om de opdracht te ontvangen.

Als u niet wilt deelnemen aan de wedstrijd, maar de opdracht bijvoorbeeld alleen als praktische opdracht wilt gebruiken, kunt u naar eigen inzicht handelen: op een andere datum (wel na de wedstrijddag); de teams meer tijdruimte geven (een week of een maand); het aantal leerlingen per team veranderen, etc.

  • Lees hier verder over de prijsuitreiking.