Wiskunde in Teams

Voorronde Wiskunde A-lympiade

De wedstrijd vindt jaarlijks plaats op een vrijdag in november op de school, onder verantwoording van de docent(e) die de teams heeft opgegeven. Bij de voorronde op de eigen school wordt ’s ochtends om 9.00 uur (op de Antillen: 7.30 uur) de opdracht uitgereikt, waarna de teams tot 16.00 uur (c.q. 14.30 uur) de tijd hebben om het werkstuk te voltooien. De docent(e) zendt hierna de beste werkstukken in voor een plaats in de internationale finale.

De meeste scholen organiseren de voorronde schoolbreed, wat inhoudt dat alle leerlingen uit 5-HAVO en 5/6-VWO deelnemen. Dit is echter geen verplichting, de docent(e) kan ervoor kiezen de voorronde voor minder leerlingen te organiseren.

Daarnaast is het mogelijk om de opdracht te gebruiken zonder deel te nemen aan de wedstrijd.  U dient zich wel in te schrijven om de opdracht te ontvangen.

Als u niet wilt deelnemen aan de wedstrijd, maar de opdracht bijvoorbeeld alleen als praktische opdracht wilt gebruiken, kunt u naar eigen inzicht handelen: op een andere datum (wel na de wedstrijddag); de teams meer tijdruimte geven (een week of een maand); het aantal leerlingen per team veranderen, etc.