Wiskunde in Teams

Nieuws

OnderbouwWiskundeDag (8e ed.) een succes.

Op woensdag 6 februari 2019 vond voor de 8ste keer de OnderbouwWiskundeDag (één van onze drie “Wiskunde in teams”-activiteiten) plaats: een open opdracht voor 3havo/vwo, in teams. De opdracht was deze keer om een parkeergarage te ontwerpen. Hiertoe moest onderzoek gedaan worden naar draaicirkels, hellingen en trappenhuizen. De opdracht komt over een maand beschikbaar via de website http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/owd/