Wiskunde in Teams

Nieuws

Nogmaals: uitstel van OnderbouwWiskundeDag tot later in het schooljaar

Helaas zijn de omstandigheden nog steeds niet optimaal om een OnderbouwWiskundeDag op de gewone manier te organiseren.
Daarom bieden wij het volgende scenario aan:
U organiseert de Onderbouw Wiskunde Dag in de week van 7 juni of in de week van 14 juni, op een voor uw school geschikte dag, in een voor uw school geschikte vorm. Vanzelfsprekend gaan we er daarbij van uit dat u de tijdsduur (ongeveer 5 klokuren) en de groepsgrootte (3 of 4 leerlingen per team) daarbij in acht neemt.
U ontvangt voor de meivakantie van ons de opdracht.
We organiseren, als daar belangstelling voor is, nog een netwerkbijeenkomst op dinsdagmiddag 1 juni, online.

We proberen de beoordeling en de prijsuitreiking nog vóór de zomervakantie te laten plaatsvinden; we gaan er daarbij van uit dat 10 juli de eerste zomervakantie start.
Informatie daarover volgt zo spoedig mogelijk.

Bij vragen of opmerkingen kunt u mailen.