Wiskunde in Teams

Nieuws

Prijsuitreiking Onderbouw Wiskunde Dag 2023

Op maandag 19 juni 2023 vond de gecombi­neer­de online/fysieke prijs­uitrei­king plaats van de Onder­bouw Wiskun­de Dag, één van de activiteiten van Wiskunde in Teams. De jaar­lijk­se wed­strijd voor teams uit leer­laag 3 vmbo/havo/vwo, die op 15 februa­ri 2023 plaats­vond, ging over het ontwerpen van een beoordelingsformulier, waarmee verschillende rekenspellen beoordeeld kunnen worden.

Aan de teams van leerlin­gen werd ge­vraagd om advies te geven aan de docent, die drie verschillende spellen tot de beschikking heeft om rekenvaardigheden op een leuke manier te oefenen, maar die twijfelt welk spel het meest geschikt is. Er is een spel over negatieve getallen, één over tafels en één over rekenvolgordes. Voor het ene spel heb je veel materialen nodig, voor het andere minder. Het ene spel is leuker dan het andere, maar betekent een leuk spel ook dat leerlingen genoeg leren? En is iets leren niet belangrijker dan plezier? Is er een spel dat leuk én leerzaam is en goed past binnen een lesuur? Aan de teams wordt gevraagd de spellen te testen en te beoordelen en zo de docent te helpen om het beste spel uit te kiezen. Het in te zenden product was een verslag met evt. een filmpje.

VMBO Wiskun­de Dag: wel deelgenomen, geen producten ingestuurd
Voor havo/vwo werd de Onder­bouw Wiskun­de Dag al twaalf keer georga­ni­seerd. De VMBO Wiskun­de Dag (dezelfde opdracht, voor 3 vmbo)  werd echter pas drie keer georga­ni­seerd en geniet daarom duide­lijk nog wat minder bekend­heid. Van de 20 deelne­men­de scholen waren er dit jaar maar twee met een deelnemende vmbo-afde­ling – deze scholen hebben geen werkstukken ingestuurd om mee te dingen naar een prijs.

De medail­les, bekers en juryrap­por­ten waren al eerder onder geheim­hou­ding naar de scholen ge­stuurd. De officië­le uitrei­king vond pas plaats nadat in de online bijeen­komst door het voorle­zen van het juryrap­port duide­lijk werd wie er welke prijs had gewon­nen. De prijs­uitrei­king werd verlevendigd met video’s waarin de leden van ieder team zich voor­stel­den en iets over hun beoordelingen, en de spelletjes, vertel­den.

Er werden twee 1ste prijzen uitgereikt, en twee 2de prijzen:

plaats team
1 St. Michaëlcollege te Zaandam
1 Lorentz Casimir College te Eindhoven
2 RGO College te Middelharnis
2 CSG Dingstede te Meppel

In 2024 vinden de Onder­bouw Wiskun­de Dag en de VMBO Wiskun­de Dag plaats op woens­dag 7 februa­ri. We zullen volgend schooljaar de mogelijkheid bieden om de wedstrijddag, als dat voor de school beter uitkomt, op een andere dag te organiseren, rond 7 februari. We hopen op deze manier meer inzendingen te krijgen!