Wiskunde in Teams

Nieuws

Finale Wiskunde A-lympiade

Op 15 en 16 maart 2024 streden tien teams van drie of vier leerlingen in Garderen om de eer in de internationale finale van de Mathematic Alympiad. De finale-opdracht van dit jaar vond zijn oorsprong in een plenaire lezing die in 2022 op de NWD werd gehouden, waarin Sandjai Bhulai (VU, Amsterdam) liet zien hoe wiskundige modellen kunnen helpen om maatschappelijke problemen op te lossen. Iets specifieker ging het in zijn lezing over het optimaal plaatsen van een beperkt aantal ambulances in een gebied. Daarbij is het onder andere van belang dat als er een ongeluk plaatsvindt, de meest dichtbije ambulance daar uiteraard heen gaat. Maar tegelijkertijd is het verstandig dat de andere (nog vrije) ambulances zich herverdelen over het gebied om zo adequaat mogelijk te kunnen reageren bij eventuele nieuwe ongevallen. Dit gegeven werd in gemodelleerde vorm geanalyseerd door de tien finale-teams (drie uit Nederland, twee uit Duitsland, twee uit Denemarken, twee uit Japan en een uit Kroatië). De door de teams gekozen strategie moest tijdens de slotpresentatie op haalbaarheid worden getoetst aan de hand van een ‘live’ situatie, waarbij in een fictief gebied (uiteraard gelegen in de buurt van de stad Amberhavn) een aantal ongevallen werden gesimuleerd.

Uiteindelijk wist een van de Japanse teams de eerste plaats op te eisen, gevolgd door twee teams uit Denemarken. De organisatie feliciteert echter alle deelnemende teams, want door in de internationale finale te komen hebben ze sowieso al iets uitzonderlijks gepresteerd!